LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Människor på flykt ska erbjudas hälsoundersökning och vaccinationer

Kriget i ukraina medför att många söker skydd i Sverige. Utifrån det epidemiologiska läget i Ukraina är risken för spridning av smittsamma sjukdomar generellt sett relativt låg. Men människor på flykt utgör en utsatt grupp för ohälsa och det är därför viktigt att erbjuda hälsoundersökningar.

Vaccinationstäckningen är också lägre för vissa sjukdomar och det är viktigt att regionerna erbjuder vaccinationer.

Tillsammans med andra myndigheter arbetar Folkhälsomyndigheten för att mottagandet av människor från Ukraina ska fungera så väl som möjligt. Till exempel bistår myndigheten med beslutsunderlag till regionerna och översätter information om vaccinationer och covid-19 till ukrainska.

Det är det viktigt att vaccinationer mot såväl covid-19 som mot andra sjukdomar erbjuds så snart som möjligt. För att nå alla är det också angeläget att information om hälsosamtal och vaccinationer förmedlas till människor på flykt från Ukraina oavsett boendesituation.

Tillgången på vaccin är god, erbjuds av regionerna till alla över 12 år och är avgiftsfri. Riktade insatser för att nå grupper med lägre vaccinationstäckning har gjorts kontinuerligt under vaccinationsarbetet och regionerna har god kännedom om vilka insatser som är mest effektiva.

Källa: www.folkhalsomyndigheten.seFler artiklar Visa fler artiklar