Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL

Integritetspolicy - GDPR

Här har vi på Cura Institutet valt att sammanfatta vad lagen innebär för att du som intressent på ett enkelt sätt ska förstå hur vi tar hand om dina personuppgifter samt för att du ska få bästa möjliga service av oss.

Har du frågor till oss angående GDPR? Kontakta oss.
1. Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.
2. Beskrivning av GDPR
GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår kund skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.
3. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan data som på något sätt identifierar dig som person. Det vill säga namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.
4. Vem är Personuppgiftsansvarig?
Cura Institutet Compro AB är personuppgiftsansvarig. Bolaget ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.
5. Hur lagrar vi dina Personuppgifter?
Vid en placeringsförfrågan lagras dina personuppgifter i vårt system. Samma sak gäller om du prenumererar på våra utskick med inbjudningar till våra event HVB-dagen, Familjehemsdagen, LSS-dagen, och Socialtjänstdagen.
6. Berättigat intresse
Eftersom du är verksam inom kommunal eller statlig verksamhet och vi behöver lagra dina kontaktuppgifter för att vi som organisation ska kunna utföra tjänster såsom placeringar åt dig eller informera dig om händelser i branschen och utbildningsdagar, så anser vi att vårt intresse som företag väger tyngre än ditt enskilda intresse i din yrkesroll.
7. Vad sker vid en Personuppgiftsincident?
Om Cura Institutet Compro AB får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.
8. Vad är ett Registerutdrag?
Om du har gjort en placeringsförfrågan hos oss, anmält dig till någon av våra kostnadsfria utbildningsdagar eller prenumererar på vårt nyhetsbrev har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig.
9. Kan ni radera mig ur era system?
Du har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta gäller dock inte när dina personuppgifter omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.
10. Hur fungerar GDPR i praktiken?

Cura Institutet Compro AB införde den 25 maj 2018 nödvändiga funktioner för att våra administratörer ska kunna hantera alla GDPR-förfrågningar och begäranden ifrån dig.

  • Registerutdrag – Alla Cura Institutets kunder eller prenumeranter kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade. Begäran görs via formuläret nedan.
  • Informationsunderhåll – För att ändra eller radera dina personuppgifter som finns lagrade använder du formuläret nedan.


Tack för förtroendet,
Dina vänner på Cura Institutet - organisationen bakom HVBGuiden.se, LSSGuiden.se, HVB-dagen, LSS-dagen, Familjehemsdagen, Socialtjänstdagen och magasinet HVB&LSS Världen.


Kontakta oss angående GDPR 

Ja