Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
< Tillbaka

Placeringsenheten: Vi hjälper företag att hjälpa människor

Tillsammans med små privata aktörer bildar Placeringsenheten en vårdfläta. Tillgänglighet, bredd, erfarenhet och kvalitetssäkrande är några av fördelarna som vårdflätan innebär, både för placerande socialtjänster som för de aktörer som blir medlemmar. Det är en idé buren av ett humanistiskt patos.

Förmågan att skriva in men också förmågan att behålla klienter är två ytterst väsentliga delar för att en verksamhet ska fungera, inser Janne Norland när han under 90-talet driver fyra olika behandlingshem – en kunskap han bär med sig när han börjar arbeta som affärsutvecklare på ett stort omsorgsföretag med uppgift att bygga upp en placeringsenhet. Tanken med Placeringsenheten är att ge socialtjänsten tillgång till en hel vårdfläta utifrån en enda kontakt – ett enda nummer. En tjänst som verkligen uppskattas då socialtjänsternas arbete både underlättas och effektiviseras.

– Den enda negativa kritik som framfördes var bolagets ägarform, eftersom man inte ville gynna ett bolag som drevs av riskkapitalister. Så därför slutade jag och tog med mig Placeringsenheten för att driva den som ett privat företag, säger Janne.

2012 startades det som är dagens Placeringsenhet och intresset för företaget ökade snabbt. Samtidigt som det blev tydligt för ägarna att de bara ville samarbeta med seriösa och kunniga aktörer.

– Vi började kvalitetsgranska våra kunder genom att titta på deras internkontroller och rutiner och vi hade kontakt med både IVO, kommuner och barn som varit placerade för att ta reda på hur deras upplevelser varit, förklarar Janne.

Idag har Placeringsenheten 20 privata vårdgivare med 500 sängplatser, som tillsammans erbjuder en vårdfläta som sträcker sig från öppenvård, familjehem och HVB-hem till skyddade boenden, stödboenden, utslussningslägenheter, avhopparverksamhet och akutplaceringar. Placeringsenheten fungerar som koordinator men också som garant för att verksamheterna har tillstånd, fungerande internkontroller och för att verksamheten följer sina åtaganden. De 20 medlemmarna marknadsförs, handleds och bistås med placeringskoordinationer men får också snabbt hjälp i de fall en placering brutit samman. Genom nätverket kan Janne och hans kollegor snabbt hitta en ny lämplig placering.

– Man kan säga att Placeringsenheten blivit Placeringsenhetens största kund. Vi har dessutom en service som vi är ensamma om – vi har öppet dygnet runt. Och vi är en personlig tjänst, inte en logaritm, säger Janne.

Förutom de 20 medlemsaktörerna finns vårdgivare som är lösare knutna till Placeringsenheten och som används när man behöver leta utanför kärngruppens möjligheter. Idag arbetar fyra koordinatorer på Placeringsenheten, alla med lång erfarenhet som föreståndare på olika vårdinrättningar.

– Det vi drivs av är att ge socialtjänsten de bästa möjligheterna till bra placeringar, men framför allt för att klienterna ska få den hjälp de behöver. Vår tjänst är en tjänst som alla humanister brinner för och vi har ett fint samarbete med de stora vårdbolagen i landet, avslutar Janne.

Om verksamheten

CSI Placeringsenheten

Vår idé är att tillsammans med små privata aktörer, bilda en vårdfläta. Vårdflätan sträcker sig från Öppenvård, familjehem, HVB-hem, till skräddarsydda lösningar för vårdkrävande klienter. Vi har skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och utslussningslägenheter samt akut och utredning.

Läs mer om verksamheten

Fler artiklar Visa alla artiklar

Snabbare larmkedja ska stoppa unga våldsutförare

Polisen ska larmas direkt när barn och unga i riskzon avviker från SiS-och HVB-placeringar. Snabbare insatser krävs för att förhindra att unga begår grova våldsbrott på uppdrag av kriminella nätverk. Läs mer

  • Lagstiftning
  • Barn och unga

Ersta LSS växer – startar nya boenden i Uppsala

Verksamhetsfältet LSS är ett område man känner starkt för inom Ersta Diakoni. Förra året startade Ersta fyra LSS-boenden i Stockholm, och fortsätter nu att växa genom att öppna två nya boenden i Uppsala. Regionens närhet till verksamheterna i Stockholmsområdet gör Uppsala extra lämpligt. Läs mer

  • Reportage