LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

HVB- och Familjehemsdagen på Clarion Hotel & Congress Malmö Live 

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på HVB och Familjehem i Malmö tisdagen den 19 oktober.

HVB-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placering eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB- och Familjehem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till er dagliga verksamhet.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på HVB- och Familjehemsdagen i Malmö den 19 oktober 2021. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

Unga droganvändare och psykisk ohälsa - hur kan vi förebygga och minska utsattheten? 
Föreläsare: Torkel Richert, drogforskare och lektor i socialt arbete vid Malmö universitet.
Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Ökningen verkar gälla breda grupper av unga. Samtidigt finns det vissa grupper som har en ökad risk för psykisk ohälsa. En sådan grupp är unga droganvändare. Drogproblem förekommer ofta tillsammans med psykiska problem såsom ångest, depression, personlighetsstörningar samt neuropsykiatriska funktionshinder. Unga droganvändare med denna typ av psykisk samsjuklighet riskerar en sämre social situation, ökade risker och sämre möjlighet till framgångsrik behandling. Torkel kommer att presentera forskning som visar hur den psykiska ohälsan ser ut bland unga droganvändare i Sverige och diskutera vikten av preventiva insatser samt möjliga strategier för att minska utsattheten för denna grupp. Han kommer också att diskutera vikten av ett anhörigperspektiv i arbetet med unga droganvändare.  

10.15 Mingel med utställarna

11.00
"Gängbrottslighet och skjutvapenrelaterat våld i södra Sverige"
Föreläsare: Ardavan Khoshnood, Docent i akutsjukvård vid Lunds universitet, kriminolog samt statsvetare
Den grova brottsligheten och främst det skjutvapenrelaterade våldet och sprängningar har drabbat södra Sverige, främst Malmö, hårt de senaste åren. Kriminella gäng slåss om drogmarknaden och allt fler faller offer för de knarkrelaterade krigen. Det finns samband mellan drogerna, dödsskjutningarna och sprängningarna som förekommit en hel del den senaste tiden. Kriminell har blivit ett yrke och de kriminella lever på droghandel. 

Vi har bjudit in Ardavan Khoshnood, kriminolog på Lunds universitet, för att utifrån hans erfarenheter få svar på:

- Hur är situationen vad gäller brott och anmälningar?
- Hur är det med våldsbrott?
- Svensk statistik över skjutningar och explosioner.
- Svensk statistik jämfört med andra länder.
- Varför är läget som det är i södra Sverige och i Malmö?
- Hur kommer framtiden bli?
- Vad kan du i din yrkesroll göra åt problemen?

För att gängbrottsligheten ska kunna bekämpas måste många delar av samhället arbeta ihop med polisen: socialtjänsten, skolan, vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin m fl.

12.00 Lättare lunch

13.00

"Gängkriminalitet, missbruk, utsatthet, våld och sexuella övergrepp"
Föreläsare: Robert Andersson, terapeut, författare och föreläsare som har utvecklat behandlingsprogram inom svensk beroendevård.
Robert växte upp i ett hem med alkohol- och drogmissbruk. Det förekom ofta häftiga bråk mellan föräldrarna och Robert utsattes regelbundet för våld. Han fann tillflykt hos sin stora förebild, sin farfar, men det var han som utsatte honom för sexuella övergrepp när Robert inte var mer än sju-åtta år gammal. Redan i tidig ålder blev Robert bråkig och ägnade sig åt vandalism. 15 år gammal hamnade han i ett problemområde i Uppsala, där hans frånskilda mamma bodde, och här blev det raka vägen in i gängkriminalitet och missbruk. Robert levde ett destruktivt liv fram tills han var 28 år, då han med hjälp av socialtjänsten fick komma till ett behandlingshem.

Robert har skrivit boken "Jag ska döda er alla". Det var de orden som ekade i hans huvud som barn - att ge igen med kraft.

Föreläsningens innehåll:
Drivkrafterna i kriminalitet, Tankemönster, Brottsprocesser, Den kriminella världsbilden, Faser i utveckling kriminalitet som livsstil, Att bemöta kriminella brukare - verktyg och arbetsmetodik samt bakomliggande faktorer som trauma och berövade behov.

Robert kommer även att berätta om sina egna erfarenheter kring kriminalitet, missbruk, våld och övergrepp.
Ett av hans mål med sina föreläsningar är att bryta tystnaden kring sexuella övergrepp mot barn.

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

Föreläsningen fortsätter med Robert Andersson.

15.30

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

HVB- och Familjehemsdagen Malmö - 19 oktober 2021

Datum: 2021-10-19
Tid: 08:30-15:30
Ort: Malmö
Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Min avdelning fattar beslut kring placeringar hos vårdgivare och/eller gör biståndsbedömningar
Välj den som närmast motsvarar din tjänst
Ange ditt mobilnummer för att få en påminnelse innan eventet via SMS.


Vet du andra som borde gå på eventet? Fyll i deras mejladresser så bjuder vi in!

Åhörarmaterial

HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.

Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.

LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.