LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

HVB- och Familjehemsdagen på Skövde Kulturhus

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på HVB och Familjehem. HVBGuiden.se arrangerar en HVB- och Familjehemsdag i Skövde den 23 maj 2023.

HVB-dagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar inom socialtjänsten med placering eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB- och Familjehem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till ert dagliga arbete.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på HVB- och Familjehemsdagen i Skövde den 23 maj 2023. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare:

8.15 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.15

"Verktyg för att hantera utmanande situationer och svåra samtal med barn och vuxna"
Föreläsare: Angelica Frithiof har 27 års erfarenhet av att utbilda, inspirera och handleda personal inom socialtjänst, vård och omsorg i ämnen som rör bemötande, svåra samtal, ledarskap och etik i praktiken.
Denna föreläsning ger dig teoretisk och handfast kunskap runt utmanande situationer och svåra samtal i ditt arbete. I en allt mer tidspressad arbetsmiljö är behovet av nytänkande större än någonsin. Här får du direkt anpassad kunskap och praktiska verktyg för att på ett etiskt och kreativt sätt möta människor i olika situationer. Du kommer även att få lära dig om bemötande och arbetsglädje mellan kollegor. Genom att levandegöra teoretiska kunskaper med tydliga exempel och verkliga ”case” så skapar Angelica en utbildning som både ger energi, inspiration och konkret vägledning.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
"Droger, schizofreni, bipolär sjukdom och bemötande"
Föreläsare: Marcus Sandborg, föreläsare med såväl praktisk som teoretisk kunskap.
Marcus kommer från en vanlig medelklassfamilj från Falköping. Under hans uppväxt flyttade de omkring en del och detta skapade oro för honom, eftersom han kom till nya skolor och var tvungen att hitta nya vänner. Som tonåring började han att missbruka hasch och alkohol och vid 25-års ålder hamnade han i sin första psykos. Om det var drogerna som utlöste schizofreni eller inte är svårt att svara på eftersom schizofreni kan bero på flera olika faktorer. Idag är Marcus drogfri och lever ett stabilt liv. I december 2021 blev Marcus nydiagnostiserad från psykossjukdomen schizofreni till bipolär sjukdom. Han har skapat en karriär som föreläsare och författare inom psykiatri och beroendefrågor och arbetar även som verksamhetsutvecklare inom specialistsjukvården. 
Marcus föreläser om hur det är att leva med beroende, schizofreni och bipolär sjukdom, men även om delaktighet och bemötandefrågor.

12.00 Lättare lunch

13.00

"Drogmissbruk, livet som tung kriminell och att bryta med kriminellt gäng"
Föreläsare: Peter Svensson, egen erfarenhet av gängkriminalitet och drogmissbruk, arbetar idag på Catena Stöd & Utveckling (avhopparverksamhet)
Den grova brottsligheten, främst det skjutvapenrelaterade våldet och sprängningar, har drabbat Sverige hårt. Vi läser dagligen om dessa våldsdåd.
Kriminella gäng slåss om drogmarknaden och allt fler faller offer för de knarkrelaterade krigen.
Det finns samband mellan drogerna, dödsskjutningarna och sprängningarna som förekommer nästan varje dag i vårt land.
Att vara kriminell har blivit ett yrke och de kriminella lever på droghandel.

Vi har bjudit in Peter Svensson som kommer att berätta om sitt drogmissbruk, livet som tung kriminell och att bryta med den kriminella världen.

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

"Tania - 20 åringen med fem placeringar"
Föreläsare: Tania Gazi, föreläsare med egen erfarenhet av att vara placerad i HVB- och Familjehem. 
Vid 19-års ålder hade Tania Gazi redan blivit omplacerad fem gånger, i både HVB- och Familjehem. Sommaren 2020 fick Tania diagnoserna högfungerande autism och ADHD. Idag är hon 20 år.
Hon är en överlevare av hedersrelaterat våld och hon har fått uppleva både lyckade och misslyckade placeringar - en resa kantad av hopplöshet inför livet och myndigheter.
Men det var också resan från familjehemspappan som utsatte henne för sexuella ofredanden till familjen som gav henne den finaste kärleken och tryggheten.
För det var just svårigheten att lita på socialtjänsten och vuxenvärlden som påverkade henne och hennes syskons öden, men till slut vågade Tania lita på processen där socialtjänstens ändrade bemötande var lösningen. Idag har det gått ett år sedan Tanias sista placering avslutats och hon brinner för att stärka ungas förutsättningar till lyckade placeringar. 
I denna föreläsning kommer ni att få ta del av:
● Verktyg för att få ungdomar med bristande tillit till vuxenvärlden att kunna lita på myndigheter
● Vanligaste misstagen att undvika vid bemötande
● Verktyg för lyckade HVB- och Familjehemsplaceringar

15.45

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

HVB- och Familjehemsdagen Skövde - 23 maj 2023

Datum: 2023-05-23
Tid: 08:15-15:45
Ort: Skövde
Plats: Skövde Kulturhus

Detta formulär är ej öppet för svar Åhörarmaterial


HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.


Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.


LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.