LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

HVB- och Familjehemsdagen på Växjö Konserthus

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på HVB och Familjehem. HVBGuiden.se arrangerar en HVB- och Familjehemsdag i Växjö den 30 november 2021.

HVB- och Familjehemsdagen är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar med placeringar eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Här träffar ni potentiella samarbetspartners, HVB- och Familjehem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till er dagliga verksamhet.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på HVB- och Familjehemsdagen i Växjö den 30 november 2021. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Till anmälan

Program

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Vad händer i hjärnan när man blir beroende?"
Föreläsare: Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri, specialiserad inom utredning och behandling av bland annat ADHD och autismspektrumproblematik, och forskare vid Karolinska Institutet kring samsjuklighet mellan ADHD, beroende och emotionell instabilitet med fokus på miljömässiga och ärftliga riskfaktorer.
För att kunna behandla och motverka missbruk måste vi förstå hur hjärnan fungerar. Därför är det nödvändigt att veta vilka riskfaktorer som finns, vilka varningstecken och vilka personer som vi ska vara mest observanta på.
Det här är en föreläsning som förklarar hur människan triggas av droger – oavsett om det är alkohol, droger eller spel – och att en beroendesjukdom oftast grundläggs redan i ungdomshjärnan.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna

11.00
"Beroende och psykisk ohälsa: samsjuklighet hos barn, unga och vuxna" 
Föreläsare: Lotta Borg Skoglund, se ovan.
Upp till var tredje person som söker vård för psykisk ohälsa har redan en beroendediagnos. Visserligen finns det flera vägar in i ett missbruk, men tuffa ungdomsår är definitivt en vanlig anledning att testa droger. Forskning visar vidare att i ju yngre ålder det sker, desto större är risken att fastna i beroende. Alltså måste preventiva insatser sättas in i god tid, vilket i sin tur förutsätter tidiga och korrekta diagnoser.

12.00 Lättare lunch

13.00

"Vägen från utanförskap till innanförskap bland barn och unga"
Föreläsare: Sascha Abdelnabi, kvalificerad kontaktperson för olika kommuner och bedriver konsultstödda familjehem. Han har även varit behandlingsassistent på ett ungdomsboende/skyddat boende i fem år, övervakare för frivården samt ledsagare för unga straffade.
Sascha föreläser om ungdomar i riskzonen, familjer i kris, problematiken kring ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, ADD etc.) samt ger praktisk handledning och verktyg i hur man kan möta dessa unga människor för att få dem till en ljusare vardag. Hur pratar vi med våra ungdomar som har missbruksproblem? Cannabisproblematiken - hur bemöter vi den? Är det ofarligt? Hur kan vi jobba mer effektivt?
Avslutningsvis kommer vi att få tips på "enkla vägar för att inte misslyckas".

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

"Att växa upp och leva som autistisk"
Föreläsare: Jill C. Faulkner, föreläsare och utbildare inom autismspektrum med egen autismdiagnos.
1% av befolkningen lever med autism. Jill C. Faulkner är en av dem.
Jill fick sin diagnos, Asperger Syndrom, redan när hon var 10 år. Hon var icke-stereotypt utåtagerande och våldsam. Utbrotten var en följd av frustration inför en oförstående omvärld. Med hjälp av tidiga insatser som specialskola och LSS-boende ökade förståelsen åt båda håll och Jills liv började fungera mycket bättre. Hon berättar öppet om hur det är att få utbrott, om vad omvärlden kan göra, om gränsdragningsproblematik, självmedicinering, yrkesliv och om hur det är att skaffa och behålla vänner när man inte alltid vet vad man ska göra med dem. I dag har Jill ett fungerande liv och en djup förståelse för många aspekter av livet med diagnos. Hon är ett bevis på att svagheter kan vändas till styrkor.

15.45

Vi avrundar dagen

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

HVB- och Familjehemsdagen Växjö - 30 november 2021

Datum: 2021-11-30
Tid: 08:30-15:45
Ort: Växjö
Plats: Växjö Konserthus

Min avdelning fattar beslut kring placeringar hos vårdgivare och/eller gör biståndsbedömningar
Välj den som närmast motsvarar din tjänst
Ange ditt mobilnummer för att få en påminnelse innan eventet via SMS.


Vet du andra som borde gå på eventet? Fyll i deras mejladresser så bjuder vi in!

Åhörarmaterial

HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.

Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.

LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.