LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

LSS-dagen på 7A Odenplan

Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på utveckling, möten och samverkan för professionella inom LSS/SoL. LSS-dagen är mötesplatsen för er som arbetar med placeringar och biståndsbedömningar inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.

På LSS-dagen träffar du potentiella samarbetspartners, får fördjupad kunskap om och hittar nya LSS-verksamheter, tar del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och får massor med inspiration för ditt dagliga arbete.

Välkommen att föranmäla dig som besökare på LSS-dagen. Vi bekräftar din föranmälan via mejl. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Till anmälan

Program

Välkommen till en branschdag med inspirerande föreläsare.

8.30 Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9.30

"Våld och sexuellt våld mot närstående barn, unga och vuxna"
Föreläsare: Nina Rung, kriminolog, utbildare och författare.
Under föreläsningen får du lära dig om hur våld i närstående relationer ser ut i Sverige idag.
Vad är orsakerna? Vad är det som påverkar? Vad får det för konsekvenser?
Ju mer vi förstår kring VARFÖR och HUR - desto mer kan vi göra för att förebygga och förhindra våldet.

Det är viktigt att de som ska skydda, hjälpa, utreda och döma har tillräcklig kunskap och erfarenhet annars riskeras tillit, trygghet och ett gott resultat. Därför föreläser Nina för socialtjänst, polis, vårdpersonal, kvinnojourer och jurister om att bemöta och agera, arbeta våldsförebyggande, om konsekvenser av övergrepp, praktik av lagstiftning och utsatthet.
Om de olika yrkesgrupperna samverkar och får en större förståelse och grundad kunskap så ökar möjligheterna att fler övergrepp hinner förebyggas och förhindras.Ninas mål är ett jämställt samhälle där alla växer upp fria från våld och övergrepp.

10.15 Kaffe och mingel med utställarna.

11.00
Föreläsningen fortsätter.
Föreläsare: Nina Rung.

12.00 Lättare lunch

13.00

Personlig assistans – nya grunder för avslag?
Föreläsare: Finn Kronsporre, jurist och konsult.
Vi går igenom några nya och nygamla företeelser inom personlig assistans och hur rättsläget ser ut numera.

Diskrepans mellan å ena sidan beslut och prövat hjälpbehov och, å andra sidan, tidsredovisning av personlig assistans. Kan kommunen underkänna redovisade timmar i ett sådant fall?

Prövning av om den enskilde med ett beslut om assistans uppfyller kraven för personlig assistans, när det ges in en ansökan om tillfällig eller varaktig utökning.

Den s.k. familje- eller hushållsgemenskapen som grund för att neka tillsyn som annat personligt behov.

14.00 Fika och mingel med utställarna

14.45

"I Faderns, Sonens & Försäkringskassans namn"
Föreläsare: Eric Löwenthal, föreläsare och pappa till Alexander.
Eric har en son med grav utvecklingsstörning.
Han berättar om livet med sonen, allas våra fördomar och trassel med emellanåt överbyråkratiska myndigheter.
Det är en ständig kamp mot minskade resurser och Eric känner en oro för hur det ska gå för sonen när han en dag inte finns i hans liv.
Idag är sonen 32 år men hans hjärna är som en 1-årings.
Allt skildras med humor, värme och utan pekpinnar.

16.00

Vi avrundar dagen 

Vi reserverar oss för eventuell programändring.

Till anmälan

LSS-dagen Stockholm - 28 september 2023

Datum: 2023-09-28
Tid: 08:30-16:00
Ort: Stockholm
Plats: 7A Odenplan

Min avdelning fattar beslut kring placeringar hos vårdgivare och/eller gör biståndsbedömningar
Välj den som närmast motsvarar din tjänst
Ange ditt mobilnummer för att få en påminnelse innan eventet via SMS.

Åhörarmaterial


HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem. Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.


Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom. Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.


LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd. Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.