LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
Åhörarmaterial

HVB-dagen

HVB-dagen är mötesplatsen för dig som samverkar med HVB-hem.

Vår idé är att HVB-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, hitta nya HVB-hem, ta del av senaste nytt inom Hem, Vård och Boende och få massor med inspiration till din dagliga verksamhet.

Familjehemsdagen

Familjehemsdagen fokuserar på utveckling, möten och samverkan för professionella inom barn och ungdom.

Dagen innehåller tankeväckande och utbildande föreläsningar där besökaren får ta del av nyheter i branschen.

LSS-dagen

LSS-dagen är mötesplatsen för dig som arbetar med placering/biståndsbedömning inom LSS/SoL, har ledande befattning inom myndighet för personer med funktionsnedsättning eller är verksam inom socialnämnd.

Vår idé är att LSS-dagen ska skapa goda förutsättningar för dig att träffa potentiella samarbetspartners, fördjupa kunskap om och hitta nya LSS-verksamheter, ta del av senaste nytt inom verksamhetsområdet och få massor med inspiration till ditt dagliga arbete.

Utbildningsdag inom Hot och Våld i Umeå - 3 september 2019

Anmälan är nu stängd!

Heldagsutbildning – Hot och våld på arbetsplatsen, problem och lösning

Missa inte denna utbildningsdag inom Hot och Våld som är fylld med praktisk kunskap, konkreta tips och verktyg för att hantera en våldsam situation på din arbetsplats. Dagen arrangeras av HVBGuiden i samarbete med iZafe och Feelsecure.

Du får lära dig

  • Betydelsen av ditt eget beteende och dina egna reaktioner i mötet med andra människor både förebyggande och när situationer trappas upp eller spårar ur.
  • Förståelsen för hur andra människor kan reagera och agera t ex vid negativa besked, i en pressad livssituation eller annan psykosocial utsatthet.
  • Säkerhetsmässiga aspekter i möten med människor i utsatta situationer och som är känslomässigt labila. Vad har vi för skyldigheter och rättigheter enligt lagen om en hotfull eller våldsam situation skulle uppstå?

Program


8:30-9:00
Dagen inleds med kaffe/te, smörgås och registrering

9:00-10:15
Presentation, innehåll, mål och syfte.

Rollspel (förberett med 4 deltagare och färdiga ”rollkort” med syfte att ge alla deltagare en gemensam bild av hur en hotfull situation skulle kunna se ut, varför den uppstod och hur man skulle kunna bemöta och hantera den)

Vad säger Arbetsmiljöverket om Hot och våld på arbetsplatsen?

10:15-10:30 PAUS

10:30-12:00
Vilka beteenden med risk för hot och våld möter ni i er yrkesroll och hur kan ni förebygga och bemöta dessa? Teoretisk genomgång av aggressionsteori och hur starka känslor kan bidra till att svåra situationer uppstår och betydelsen av att behålla professionaliteteten i situationer med risk för hot och våld. Genomgång av praktiska verktyg från lågaffektivt bemötande och MI (motiverande samtal) som är effektiva i bemötande av människor i kris, funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.

12:00-13:00 LUNCH

13:00-14:15
Konkreta säkerhetstips som belyses utifrån Case (typsituationer t ex att förmedla ett negativt beslut eller möta känslomässig upprörda människor i olika miljöer reception, hembesök, besöksrum). Här lyfts viktiga säkerhetsfrågor och betydelsen av mental förberedelse. Vikten av säkerhetsrutiner. Vad kan ni t ex göra när ni tryckt på larmet i väntan på hjälp? Vad kan era kollegor göra om de anländer till en plats som är hotfull eller våldsam? Vad kan ni göra för vinna tid i en hotfull eller våldsam situation?

14.15-14:30 PAUS

(Summering med praktiska tips och checklistor delas ut på deltagarnas stolar under pausen)

14:30-16:00
Krishantering, uppföljning och hantering efter en incident. Vad har vi lärt oss för att det inte ska hända igen? Användbara checklistor för att förebygga hot och våld. Summering och praktiska tips. Frågor från deltagarna (frågor från deltagarna som förmedlats till moderator via sms under dagen) och förberedda frågor. Avslut och skriftlig utvärdering.

Anmälan

Tid: 08:30-16:00
Plats/Lokal: Folkets Hus i Umeå
Besöksadress: Vasaplan, Skolgatan 59, 903 29 Umeå
Pris: 1 495 kr, gäller vid bokning innan 1:a juli (ordinariepris 1 995 kr)
Ingår: Utbildning, frukost, lunch och fika
För vem: Till personal inom privata verksamheter, kommuner, landsting eller myndigheter och som i sitt arbete möter andra människor yrkesmässigt dvs. klienter/boenden/patienter etc.

Röster från tidigare utbildningar