LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Länkar

Saknar du en länk?
Vi tar gärna emot förslag, mejla till info@cura.se.

är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en dialog med vuxna. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare – det är utifrån deras behov verksamheten planeras.

Vi kvalitetssäkrar och förebygger förekomst av narkotika med våra
Narkotikahundar.

FaCO är en ideell organisation som vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer samt andra som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av insatser från socialtjänsten.

Famna arbetar för att synliggöra de mervärden och den kvalitet som ideella eller idéburna non-profit-aktörer tillför vården och den sociala omsorgen i Sverige. Famna deltar i sammanhang där angelägna frågor för vård och omsorg tas upp.

Viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser finns utförlig information om drygt 300 ovanliga sjukdomar.

RFS medlemmar har uppdrag som kontaktpersoner eller kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, godemän, förvaltare, lekmannaövervakare, besökare på häkten och anstalter. RFS verkar för kvalitet och rättssäkerhet för sina huvudmän och brukare i cirka 90 lokalföreningar runt om i landet.

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

Statens institutionsstyrelse, SiS, är den statliga myndighet som ansvarar för vård och behandling på landets LVM-hem och särskilda ungdomshem.

Enligt Socialtjänstlagen 7 kapitel 1 § finns fyra olika grupper av enskild verksamhet: Hem för vård eller boende (HVB)...

Socialstyrelsen verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen.

Soctanter på nätet 2.0 är Sveriges första och enda Socialrådgivning på Internet, öppet dygnet runt.

Svenska Vård, den bransch- och näringspolitiska organisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling, bildades den 5 november 2009 i Göteborg, när branschorganisationerna Privo och Sveriges Behandlingshem gick samman.

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. SKR är en politiskt styrd organisation och styrelsen består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).