LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Affären

Tfn: 0454-810 00

Besöksadress: Bodekullsvägen 4, Karlshamn
Postadress: 111 11 Karlshamn
Föreståndare: Stefan Svensson
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Ungdomar.

Verksamhetsinriktning: Daglig verksamhet enligt SS för personer som hör till personkrets 1.

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

"Karlshamns kommun Affären" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO