LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Söker du HVB/LSS eller familjehem? Använd vår kostnadsfria placeringstjänst:  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlshamns kommun Snickeri

Tfn: 0454-81 000

Besöksadress: Pilv 16, KARLSHAMN
Postadress: Pilv 16, 374 34 KARLSHAMN
Föreståndare: Stefan Svensson
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Daglig verksamhet enligt 9§ 10 LSS för personkrets 1 enligt 1 LSS

Huvudman: Karlshamns kommun

Org nr: 212000-0845

"Karlshamns kommun Snickeri" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO