Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karlskrona Kommun Jänkeberga Dagcenter

Tfn: 0455-304 632

Besöksadress: Ringvägen 2, Karlskrona
Postadress: 371 41 Karlskrona
Föreståndare: Susanne Johanesson
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Verksamhetsinriktning: Verksamheten är indelad i två inriktningar där en grupp arbetar med dukning, diskning, tvätt, bakning och beställning av mat. Den andra inrikiningen är till stor del sinnesstimulering, kommunikationsträning, gymnastik, musik och uteaktiviteter.

Huvudman: Karlskrona Kommun Handikappförvaltningen

Org nr: 212000-0829

"Karlskrona Kommun Jänkeberga Dagcenter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO