Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ronneby Kommun Daglig verksamhet

Tfn: 0457-617 697

Besöksadress: Vierydsvägen 38, RONNEBY
Postadress: Vierydsvägen 38, 372 33 RONNEBY
Föreståndare: Enhetschef Meriann Nilsson
Platsantal: 90
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Daglig verksamhet som innehåller olika former av sinnesträning, olika sorters hantverk, caféverksamhet, vuxenutbildning, sopsortering, trädgårdsskötsel, parkarbete, industriellt arbete, monteringsarbete, biltvätt, individuella praktikplaceringar, arbetsinriktad verksamhet i olika former. All verksamhet individanpassad efter intressen, behov och individuella förutsättningar.

Huvudman: Ronneby Kommun Omsorgsnämnd

Org nr: 212000-0837

"Ronneby Kommun Daglig verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO