LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bergs kommun Daglig verksamhet Händelseriket

Tfn: 0687-163 50

Besöksadress: Mellanvägen 3, SVENSTAVIK
Postadress: Mellanvägen 3, 840 40 SVENSTAVIK
Föreståndare: Åsa Sved
Platsantal: 22
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Daglig sysselsättning utifrån brukarens behov, individuellt anpassad.

Huvudman: Bergs kommun

Org nr: 212000-2502

"Bergs kommun Daglig verksamhet Händelseriket" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO