Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Aneby kommun Kretsloppsgården

Tfn: 0380-461 00

Besöksadress: Riktvägen, ANEBY
Postadress: Riktvägen, SE-578 33 ANEBY
Föreståndare: Enhetschef Gunnar Eliasson, 0380-461 71
Platsantal: 60
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vuxna män och kvinnor.

Verksamhetsinriktning: Målet för vår verksamhet är dels att föra människor närmare arbetsmarknaden, och dels att bereda meningsfull sysselsättning för dem som står långt från arbetsmarknaden.
Strukturen för Kretsloppsgården är snarlik en vanlig arbetsplats. Skillnaden är att individens förutsättningar bestämmer arbetstakt och uppgifter. Bland deltagarna finns arbetstagare som står nära arbetsmarknaden, men också de som har en komplex situation dvs funktionshindrade med olika begränsningar och nedsatt arbetsförmåga. I verksamheten finns kompetent personal som möter de behov som uppstår. Vid specifika behov/krav finns kompetens att tillgå inom organisationen, dvs psykiatri, missbruk och boende.

Huvudman: Aneby kommun

Org nr: 212000-0498

"Aneby kommun Kretsloppsgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO