LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Syrsagården Daglig verksamhet

Tfn: 0493-40000
Fax: 0493-40005

Besöksadress: Söderskogen Syrsagården, Edsbruk
Postadress: SE-590 98 Edsbruk
Föreståndare: Maria Munthe, 0493-40000
Platsantal: 5 st.
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: >Socialterapeutiskt dagcenter i lantlig naturskön miljö med anslutning till ett socialterapeutiskt gruppboende för LSS personkrets. Syrsagården ligger på en skogsgård vid namn Söderskogen belägen invid havsviken Syrsan i nordöstra Småland. Den dagliga verksamheten erbjuds på samma plats där man bor och dagcenterlokaliteterna är delvis integrerade med de gemensamma utrymmena i gruppboendet. Den dagliga verksamheten är strukturerad, förutsägbar och erbjuder sysselsättning som man kan delta i efter förmåga och önskemål. Den innehåller i huvudsak skapande och kulturell verksamhet, djurverksamhet, hushållssysslor, utflykter och promenader, varvat med utomhussysslor beroende på årstidens växlingar. Samvaron går som en röd tråd genom dagen.
Socialterapi betonar:
-Att människans individualitet inte kan reduceras till att vara en produkt av det biologiska arvet och den omgivande sociala miljön. Utöver detta finns det i varje människa något unikt och förutsägbart som kan betecknas som den spirituella kärnan i personligheten.
-Att det unika uttrycks genom det individuella livsödet. Därför skapar man meningsfull gemenskap där personer med psykiskt funktionshinder kan möta den förståelse som krävs för att gå sin väg i livet.
-En medveten utformad miljö där arkitektur, färger, former, näringsinnehåll håller hög kvalitet.
-Betydelsen av att vardags- och högtidshändelser är inordnade i ett rytmiskt återkommande tidsförlopp.
-Kontinuitet och trygghet i den sociala miljön.
-Självständigt vuxenliv inom en större social gemenskap.

Huvudman: Syrsagården AB

Org nr: 556558-3175

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: I samarbete med berörd handläggare

Övriga upplysningar: Större delen av dagcenterlokaliteterna är ljudklassade och har avskärmad el. Syrsagården har ekologiska och KRAV-märkta livsmedel i matlagningen och kosten är också ett terapeutiskt verktyg.

"Syrsagården Daglig verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Hjärnskada
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Läkepedagogik
Socialterapi