Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL

Syrsagården Daglig verksamhet

Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Antal platser: 5 st.
Besöksadress: Söderskogen Syrsagården 1, Edsbruk
Kommun: Västervik
Org nr: 556558-3175
Webbplats: http://www.syrsagarden.se

Målgrupp

Vuxna

Verksamhetsinriktning

>Socialterapeutiskt dagcenter i lantlig naturskön miljö med anslutning till ett socialterapeutiskt gruppboende för LSS personkrets. Syrsagården ligger på en skogsgård vid namn Söderskogen belägen invid havsviken Syrsan i nordöstra Småland. Den dagliga verksamheten erbjuds på samma plats där man bor och dagcenterlokaliteterna är delvis integrerade med de gemensamma utrymmena i gruppboendet. Den dagliga verksamheten är strukturerad, förutsägbar och erbjuder sysselsättning som man kan delta i efter förmåga och önskemål. Den innehåller i huvudsak skapande och kulturell verksamhet, djurverksamhet, utflykter och promenader, varvat med utomhussysslor beroende på årstidens växlingar. Samvaron går som en röd tråd genom dagen.
Socialterapi betonar:
-Att människans individualitet inte kan reduceras till att vara en produkt av det biologiska arvet och den omgivande sociala miljön. Utöver detta finns det i varje människa något unikt och förutsägbart som kan betecknas som den spirituella kärnan i personligheten.
-Att det unika uttrycks genom det individuella livsödet. Därför skapar man meningsfull gemenskap där personer med psykiskt funktionshinder kan möta den förståelse som krävs för att gå sin väg i livet.
-En medveten utformad miljö där arkitektur, färger, former, näringsinnehåll håller hög kvalitet.
-Betydelsen av att vardags- och högtidshändelser är inordnade i ett rytmiskt återkommande tidsförlopp.
-Kontinuitet och trygghet i den sociala miljön.
-Självständigt vuxenliv inom en större social gemenskap.

Huvudman

Syrsagården AB

Org nr

556558-3175

Upptagningsområde

Hela landet

Inskrivningsförfarande

I samarbete med berörd handläggare

Övriga upplysningar

Större delen av dagcenterlokaliteterna är ljudklassade och har avskärmad el. Syrsagården har ekologiska och KRAV-märkta livsmedel i matlagningen och kosten är också ett terapeutiskt verktyg.

Syrsagården Daglig verksamhet ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0493-40000
E-postadress: info@syrsagarden.se

Föreståndare:
Maria Munthe, 0493-40000

Placeringsansvarig:
Maria Munthe, 0709596749

Postadress:
SE-594 75 Edsbruk

Broschyrer:
broschyr.pdf

Sökkategorier

Lagrum
LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Hjärnskada
Inlärningsvårigheter
Intellektuell funktionsnedsättning
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Schizofreni
Övriga psykossjukdomar

Målgrupp
Kvinnor och män

Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3

Särskilda upplysningar
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO

Vårdpedagogik
Läkepedagogik
Socialterapi