Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Emmaboda Kommun Daglig verksamhet, Databoden

Tfn: 0471-249 475
Fax: 0471-249 491

Besöksadress: Torggatan 7B, Emmaboda
Postadress: 361 30 Emmaboda
Föreståndare: Anette Isaksson
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Verksamhetsinriktning: Inom Emmaboda kommun verkar vi för att det skall finnas ett varierat utbud av daglig verksamhet. Det kan vara allt från arbetsliknande insatser till sinnes-stimulering.

Huvudman: Emmaboda Kommun

Org nr: 212000-0738

"Emmaboda Kommun Daglig verksamhet, Databoden" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder