Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vimmerby kommun Rosenhill

Tfn: 0492-769 000
Fax: 0492-769 090

Besöksadress: Västra Tullportsgatan 3, VIMMERBY
Postadress: Västra Tullportsgatan 3, 598 37 VIMMERBY
Föreståndare: Anna-Marie Ewing
Platsantal: 15
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning eller med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder samt ett stort fysiskt omvårdnadsbehov.

Huvudman: Vimmerby kommun, omsorgsnämnden

Org nr: 212000-0787

"Vimmerby kommun Rosenhill" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO