LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Rasmusbyn AB Daglig verksamhet

Tfn: 072-5127880

Besöksadress: Nora
Postadress: Torpa 222, 713 91 Nora
Föreståndare: Sophia Greek, 072-5127880
Placeringsansv: Sara Sjöborg Wik, 0706-586105
Platsantal: 20
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Personer tillhörande personkrets 1 § 1 LSS.
Män och kvinnor från 20 år med högfungerande autism eller autismliknande tillstånd och/eller neuropsykatriska funktionshinder samt lindrig utvecklingsstörning

Verksamhetsinriktning: Verksamheten startar april 2017.

Den dagliga verksamheten är belägen på en lantgård med djur, skog och trädgård. Flera verksamheter ryms på gården såsom skötsel av häst, kor, får och höns, trädgårds- och skogsskötsel, grönsaksodlingar, arbete i kök och arbete i tvätteri. Gården kommer även att ha hund och katter. Verksamheten kommer att styras av årstiderna, skogsbruk på vintern och odlingar på sommaren. Verksamheten har socialterapeutisk inriktning vilket innebär att vi arbetar med rytmiskt återkommande händelser och förutsägbarhet såsom gemensamma morgonsamlingar, måltider och årstidsfester. Vi arbetar för att varje enskild individ ska finna ett socialt sammanhang där man hör hemma och i gemenskapen med andra skapa trygghet, glädje och möjlighet att vara den unika person man är.

Den dagliga verksamheten skapar en plats där alla i gemenskap behövs för att gården ska fungera men där stressen inte finns. Var och en får delta utifrån egna möjligheter och status för dagen.

Arbetet utomhus sker i möjligaste mån på det sätt som man gjorde förr. Hästen har därför en naturlig del i arbetet för verksamheten. Den ger oss möjlighet att slå hö, sköta skogen och samtidigt ger den glädje och motion genom ridning. Gården har även traktor som komplement till hästen.

Arbetet i köket går ut på att laga mat och baka bröd med kärlek och omtanke. Måltiderna är en viktig samvaro för alla. Matsalen är utformad för att ge utrymme för alla att ta del av måltiderna på det sätt som passar varje enskild.

I gårdens tvätteri arbetar vi med den gemensamma tvätten som ska tvättas, strykas och manglas.
Utifrån den enskilde individens intressen kan verksamheten erbjuda aktiviteter i form av Tai Chi, målning, tovning, växtfärgning, musik, teater m.m.

Verksamheten använder tydliggörande pedagogik med stor vikt på förhållningssätt, tydlighet, struktur, bemötande, motiverande samtal och ritprat. Verksamheten har ridterapi som passar målgruppen och som stärker självkänslan hos den enskilde individen genom att sköta, leda och förstå hästen.

Huvudman: Rasmusbyn AB

Org nr: 556042-7444

Upptagningsområde: Hela landet

Övriga upplysningar: Verksamheten kan inte ta emot personer med fysiska handikapp som kräver rullstol.

"Rasmusbyn AB Daglig verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Vårdpedagogik
Socialterapi