Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Björksand dagliga verksamhet

Tfn: 019-21 10 00

Besöksadress: Kumlavägen 108, ÖREBRO
Postadress: Kumlavägen 108, SE-705 94 ÖREBRO
Föreståndare: Enhetschef Anders Jansson, 019-21 52 50, 0705-68 63 03
Platsantal: 10
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Jobben består av legoarbeten samt skötsel av trädgården, där vi har en grillplats som andra grupper också kan nyttja.
Gruppen arbetar också med att hugga, klyva, stapla och packa ved i säckar för att sedan levereras till uppköpare.
Vi utför även olika serviceuppdrag.

Huvudman: Örebro kommun

"Björksand dagliga verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO