LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Finspångs Kommun DC/Händelseriket

Tfn: 0122-853 89

Besöksadress: De Beschesväg 8, Finspång
Postadress: 612 30 Finspång
Föreståndare: Enhetschef Lena Bergstrand
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Verksamhetsinriktning: Dagcenters verksamhet finns i centrala Finspång. Verksamheten vänder sig till personer med måttlig eller grav utvecklingsstörning.

Huvudman: Finspångs Kommun

Org nr: 212000-0423

"Finspångs Kommun DC/Händelseriket" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO