LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Finspångs Kommun Najenlunden

Tfn: 0706-813 895

Besöksadress: Linköpingsvägen 37, Finspång
Postadress: 612 38 Finspång
Föreståndare: Enhetschef Lena Bergstrand
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Verksamhetsinriktning: Den dagliga verksamheten är förlagd vid Najenlunden i Falla där vi håller till i Torstorps IF:s klubbstuga. Verksamheten riktar sig till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.

Huvudman: Finspångs Kommun

Org nr: 212000-0423

"Finspångs Kommun Najenlunden" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO