LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Finspångs Kommun Ölstads dagverksamhet

Tfn: 0122-853 68
Fax: 0122-853 68

Besöksadress: Mårdvägen 4, Finspång
Postadress: 612 45 Finspång
Föreståndare: Tony Andersson
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Verksamhetsinriktning: Dagverksamhet.

Huvudman: Finspångs Kommun

Org nr: 212000-0423

"Finspångs Kommun Ölstads dagverksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO