LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ödeshögs Kommun Ängens Dagcenter

Tfn: 0144-350 00

Besöksadress: Tranåsvägen 8, Ödeshög
Postadress: 599 32 Ödeshög
Föreståndare: Åsa Johansson
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Verksamhetsinriktning: Ängens Dagcenter är en insats där vi erbjuder aktivitet och sinnesstimulering anpassade efter dina förutsättningar och behov.

Huvudman: Ödeshögs Kommun

Org nr: 212000-0373

"Ödeshögs Kommun Ängens Dagcenter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO