LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Lunds kommun Nordan Daglig verksamhet

Tfn: 046-356 251

Besöksadress: Nordanvägen 7-9, LUND
Postadress: Nordanvägen 7-9, 222 28 LUND
Föreståndare: Inge Dahlkvist
Platsantal: 10
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vuxna. Målgruppen är vuxna med autism eller autismliknande tillstånd.

Verksamhetsinriktning: Daglig verksamhet erbjuder meningsfull sysselsättning för den som inte kan förvärvsarbeta eller studera.

Huvudman: Lunds kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen

Org nr: 212000-1132

"Lunds kommun Nordan Daglig verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO