LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Ekeliden Daglig verksamhet och Snouezel

Tfn: 0451-599 93
Fax: 0451-599 91

Besöksadress: Nils Andersgata 5, Tyringe
Postadress: 282 31 Tyringe
Föreståndare: Sara Rydén, 076-893 46 84
Placeringsansv: Minela Zarifovic, 072-246 48 32
Platsantal: 23
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Kvinnor och män över 18 år och uppåt.

Verksamhetsinriktning: Vi erbjuder dagliga aktiviteter för alla boende på Ekeliden, väl anpassade till varje individs behov och önskemål - allt från pyssel, träning och teater till större arbetsprojekt.

Vår verksamhet
Daglig verksamhet på Ekeliden är för dig med beslut enligt LSS om daglig verksamhet. Du kan välja individuella aktiviteter eller delta i gruppaktiviteter.
På övre plan har vi en stor Snouzelavdelning med bland annat massagerum och bubbelbad.

Vårt arbetssätt
Vi har ett brett utbud av aktiviteter, exempelvis:
- skaparverkstad
- sång, musik och teater
- måndagscafé med olika tema
- träning/rörelse
- bakning
- snouzel/bubbelbad
- dataträning
- film-eftermiddag/kväll
- samarbete med olika aktörer i samhället, ex. tyrs-hov, kyrkan, bibliotek mm
Vi har också en kör, "Solskenskören" som tränar någon gång i veckan och ibland är ute och uppträder.
Vi har deltagarmöte varje månad, där deltagarna framför önskemål och idéer om verksamheten. Utifrån detta planerar vi verksamheten.

Vår personal och kompetens
Personalen som arbetar på Daglig verksamhet består av pedagoger, undersköterskor samt en fritidsledare. Vi arbetar utifrån varje individs önskemål och behov.

Snouezel verksamhet är en sinnesstimulerande metod som skall hjälpa individen att genom stimuli slappna av, finna lugn och ro vilket bland annat resulterar i ett ökat immunförsvar.

Introduktion och kort historik
Snouezel är en metod som bygger på en sinnesstimulering och idén är att locka till både avslappning och aktivitet. Ordet Snouezel kommer från de holländska orden lukta (snusa) och slumra (dåsa). I början av 1980-talet utvecklades denna metod som ett sätt att ge gravt utvecklingsstörda ett rikare liv. Metoden bygger på att behovet av trygghet skall tillgodoses för att individen skall få mod att utforska sin omgivning.

Verksamhet
Snouzel skall hjälpa individen att hitta vägar till stimulans genom vistelse i rum som är byggda speciellt för att stimulera våra sinnen.

På Ekeliden har vi nio olika upplevelserum:
- välkomstrummet
- gula rummet
- vita rummet
- svarta rummet
- gröna rummet
- musik rummet
- aktivitets rummet
- grovmotoriska rummet
- SPA med bubbelbad och taktil beröring
- Taktil beröring är en strukturerad och medveten beröring av hela kroppen som ger total avslappning. Aktivitet leds och utförs av en behörig Beröringspedagog.

Geografi: Verksamheten ligger i natursköna Tyringe, en vacker kurort med närhet till natur och rekreationsområden.

Huvudman: Syster Hulda Englunds Stiftelse Ekeliden

Org nr: 837000-6267

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Infomöte/studiebesök och samtal.

"Ekeliden Daglig verksamhet och Snouezel" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Hjärnskada
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
LSS2