LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Jobbex Omsorg AB Daglig verksamhet

Tfn: 0105850090

Besöksadress: Stadshusgatan 5, Flen, KATRINEHOLM
Postadress: Vasavägen 9, 641 31 KATRINEHOLM
Föreståndare: Jarmo Lithander, 010 585 00 63
Placeringsansv: Jarmo Lithander, 010 585 00 63
Platsantal: 20
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vuxna i arbetsför ålder.

Verksamhetsinriktning: Vi tror att:

Varje individ utvecklas bäst i en vardaglig samhällsmiljö där man är tillsammans med andra.

Varje individ utvecklas genom att möta mångfald. Möten mellan människor med olika intressen och förutsättningar leder till utveckling och höjer livskvaliteten för alla.

Jobbexhandledarens uppgift blir att anpassa arbetsplatserna så att den funktionsnedsatta får det stöd som behövs. Handledaren finns hela tiden med som stöd utifrån behov.

Vår uppgift är att:

stötta arbetsplatshandledarna

strukturera arbetsuppgifterna och arbetsomfattningen i tid

alla ska ha en möjlighet att verka och bidra i det öppna samhället

Innan deltagaren är mogen att komma ut på en arbetsträningsplats får han eller hon vara på Jobbex basverksamhet en tid. Den första tiden på Jobbex använder vi till att kartlägga vår deltagares förmågor så att vi kan coacha handledaren som ska vara med på arbetsplatsen på bästa sätt. Vår basverksamhet är baserad på att vi samverkar med andra genom att utföra enklare uppdrag åt olika samarbetspartners.

Huvudman: JOBBEX AB

Org nr: 556780-3738

"Jobbex Omsorg AB Daglig verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO