LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Homsan

Besöksadress: Erikslundsgatan 4, Hägersten
Postadress: Erikslundsgatan 4, 126 32 Hägersten
Föreståndare: VD Anne Lagerman, 072 222 99 12
Placeringsansv: Peter Sahlin och Ann-Sofie Lönsted, 070 250 34 45 och 072 222 99 10
Platsantal: 150 st i daglig verksamhet
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder, personkrets 1.
LSS Ledsagarservice och Avlösarservice, personkrets 1 och 2.

Verksamhetsinriktning: Homsan bedriver dagliga verksamheter inom områden: konst, musik, teater, autismverksamhet, yrkesgrupper (häst, hund, servicebuss) media samt arbetsplatspraktik.

Homsan har ett dotterbolag i Huddinge som heter Happy Spa & Kafé och Happy Teater & Dans.

Geografi: I Stockholm och Huddinge,

Huvudman: Homsan AB.

Org nr: 556787-1818

Upptagningsområde: Homsan har LOV i Stockholms kommun och Huddinge kommun. Personer från andra kommuner är välkomna med individuella avtal.

Inskrivningsförfarande: Biståndshandläggare tar kontakt med arbetskonsulent på Homsan (se hemsidan).

Språk: persiska, spanska, arabiska, engelska.

"Homsan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Avlösning
Ledsagning
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO