LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Saltå By Daglig Verksamhet

Tfn: 08-551 501 49

Besöksadress: Saltå By, JÄRNA
Postadress: Saltå 2, 153 91 JÄRNA
Föreståndare: Monica Berggren
Platsantal: 30
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vuxna

Huvudman: Föreningen Saltå by

Org nr: 915600-2389

"Saltå By Daglig Verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder