LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Stiftelsen Guldfällen Solsidan

Tfn: 0736 55 02 19

Besöksadress: Stiftelsen Guldfällen, JÄRNA
Postadress: Skillebyholm 4, 153 91 JÄRNA
Föreståndare: Benedict von Schoultz, 0736-550219
Placeringsansv: Benedict von Schoultz, 0736 550219
Platsantal: 10
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Unga vuxna från 18 år

Verksamhetsinriktning: Stiftelsen Guldfällen erbjuder daglig verksamhet på den biodynamiska gården Skillebyholm, strax utanför Järna. Här kan du arbeta med gårdsbruket där vi har får, höns och kor. Arbetet präglas av praktiska sysslor kring djurskötsel men också med andra uppgifter som exempelvis fastighetsskötsel. Den dagliga verksamheten på Skillebyholm bjuder på riktigt meningsfulla arbetsuppgifter i vacker, lantlig idyll. Är du sugen på att prova på livet som bonde?

Huvudman: Stiftelsen Guldfällen

Org nr: 815601-0775

"Stiftelsen Guldfällen Solsidan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO