LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Telleby Dagcenter

Mobil: 0727 11 55 82
Tfn: 0727115582

Besöksadress: Telleby Verkstäder, Snickarvägen 16, Järna
Postadress: Snickarvägen 16, 153 35 Järna
Föreståndare: Magda Kleparska, 0724427264
Placeringsansv: Magda Kleparska, 0724427264
Platsantal: 30
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Verksamhetsinriktning: Vi är en produktionsverksamhet för trä- och konsthantverk med integrerad daglig verksamhet enligt LSS. Hos oss jobbar personer med funktionsvariationer sida vid sida med övriga anställda.

Som arbetstagare hos oss är du med i alla led i produktionen. Vi utvecklar, tillverkar, packar och distribuerar en rad kategorier av produkter, såsom instrument, möbler, inredningsdetaljer och pedagogiska leksaker. Mänskliga händer är involverade från början till slut i alla moment.

Vi erbjuder därför många olika arbeten i verkstäderna. Uppgifterna är individuellt anpassade och utformas utifrån önskemål, behov och förutsättningar. Vi värnar om att alla hos oss får uppleva yrkesstolthet, meningsfull sysselsättning och gemenskap på sina villkor.

Geografi: Vackert beläget med naturtomt mot Moraån i Järna, Södertälje kommun, Stockholms län.

Huvudman: Stiftelsen Järna Skyddade Verkstäder

Org nr: 815600-2647

Upptagningsområde: Hela Sverige

Övriga upplysningar: På Telleby Verkstäder produceras Choroiflöjter, Tragetonklossar och Debresk träleksaksbilar. Vi arbetar med stor omtanke om både människor och material. Vi utvecklar, tillverkar, packar och distribuerar en rad kategorier av produkter, såsom instrument, möbler, inredningsdetaljer och pedagogiska leksaker. Våra kunder sedan 1969 är skolor, grossister, designers, entreprenörer, fackhandel och slutkunder, både i när och fjärran. Vi erbjuder därför en rad olika arbeten i verkstäderna. Hos oss jobbar personer med funktionsvariationer sida vid sida med övriga anställda. Våran verksamhet sysselsätter ett 50-tal personer. Produkterna som tillverkas här exporteras till hela världen.

"Telleby Dagcenter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Hjärnskada
Inlärningsvårigheter
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
LSS2
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Arbetsrelaterad rehabilitering
Socialterapi