LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Kanalvägens dagliga verksamhet

Besöksadress: Kanalvägen 17, 183 38 TÄBY
Föreståndare: Auli Leskinen, 076 762 1085
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 46
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Kanalvägen är en arbetsinriktad daglig verksamhet som vänder sig till personer över 18 år inom personkrets 1 LSS.

Verksamhetsinriktning: Vi är en arbetsinriktad daglig verksamhet på ca 1200 kvm, i centrala Täby med många enskilda rum och grupprum. Vi tror på personlig utveckling och glädjen i skapandet, där individen ges möjlighet till att lyckas och växa, och får förutsättning till en meningsfull vardag och tillvaro. På Kanalvägen arbetar vi med flera olika inriktningar och kommer utveckla verksamheten efter förfrågan och önskemål.

Vi strävar efter att arbeta med externa aktörer för att ge möjlighet till arbetspraktik i vårt närområde.

Finsnickeri
Vi erbjuder finsnickeri med möjlighet till att skapa stora och små projekt i trämaterial med hjälp av hammare, spik, lim, rep, skruvdragare, träbollar med mera. Allt tillsammans med kunnig personal.

Ateljé och hantverk
Här ges möjlighet att rita, måla, dreja, pärla, klippa och klistra. Sy, sticka samt skapa inredning. Vi erbjuder även tovning, skapa i lera, gips och betong. Vi ser framemot att fylla verksamhets väggar med konst skapat av arbetstagare.

Musik och media
Via vår inriktning musik och media erbjuder vi arbete framför datorn, fotografering, skivande, skapa musik samt kunskaper i programmering. Kanske det rent utav skapas en egen tidning.

Teater
I vår teater ger vi möjlighet till att spela olika roller och har ett stort utbud av rekvisita. Här kan det skapas en teatergrupp och det ges möjlighet att få prova på den yrkesrollen. Teatern erbjuder skapande, glädje, utveckling och engagemang.

Arbetspraktik
Vi arbetar med att hitta individuella placeringar på företag eller arbetsplatser. Arbetet kan även kombineras med några av våra övriga inriktningar.

Personal och arbetssätt
Personalen har kunskap om musik och media, hantverk, snickeri samt teaterkunskaper. Vi anpassar stöd och insatser utifrån individuella behov och förutsättningar. Kanalvägens dagliga verksamhet bygger på självständighet, inflytande, arbetsinnehåll och individuellt anpassat stöd.

All personal utbildas i Humanas tre grundläggande metoder:
- Lågaffektivt bemötande
- Alternativ och kompletterande kommunikation
- Tydliggörande pedagogik

Geografi: Täby, Stockholm

Huvudman: Humana

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Centrala placeringsenheten: 0771-11 33 11 placering@humana.se

Övriga upplysningar: Vi erbjuder aktiviteter i vårt rörelserum, där vi ger möjlighet till filmvisning, gympa, yoga samt övning för teatergrupp. Vi erbjuder även gemensamma aktiviteter såsom fest vid eller kring högtider.

"Kanalvägens dagliga verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1