LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Funkisgruppen daglig verksamhet i Solna

Mobil: 073-973 83 20
Tfn: 0739738350
Fax: 08-5225 0150

Besöksadress: Korta gatan 7, 5 tr, SOLNA
Postadress: Korta gatan 7, 171 54 SOLNA
Föreståndare: Verksamhetschef Emma Lindberg, 073-973 83 50
Placeringsansv: Samordnare Jennie Eriksson, 073-653 73 08
Platsantal: 50
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Personer i yrkesverksam ålder med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enl 1 § punkt 1 LSS

Verksamhetsinriktning: Funkisgruppen daglig verksamhet med inriktning mot arbetsmarknaden.

Funkisgruppen daglig verksamhet hjälper deltagare att komma i kontakt med arbetsmarknaden, främst genom individuellt utformad praktik. Verksamheten bygger på att motivera sina deltagare att, genom sina egna idéer och viljor, utforma en praktikönskan tillsammans med arbetsledaren (praktiksamordnaren).

Praktiken är oavlönad och leder inte automatiskt till en anställning men den ger möjlighet för deltagaren att få prova på något som han/hon är intresserad av och motiverad till.
Målsättningen är att ge deltagarna en daglig verksamhet som, utifrån deltagarens egna förmågor och önskemål, ska lyfta självkänslan och öka självförtroendet. Samtidigt ökar deltagarens möjligheter att få en anställning i någon form på den öppna arbetsmarknaden.

Verksamheten är belägen på Korta gatan 7, 5 tr. i Solna Strand, Solna. Kommunikationer till Solna Strand är T-bana som stannar utanför ingången till verksamheten. Även buss 176/177 finns ca 100 m från verksamheten för att åka till Solna C och Danderyd samt Brommaplan och Ekerö. Verksamheten är belägen i industriområde med flertal företag i närheten. Även närhet till Solna Strands promenadvägar.

Geografi: Solna.

Huvudman: Funkisgruppen AB

Org nr: 556881-6283

Upptagningsområde: LOV i Stockholm, Solna, Sollentuna, Järfälla och Täby.
LOU i Upplands Bro.

Inskrivningsförfarande: För platsförfrågan är du välkommen att kontakta verksamhetschef Emma Lindberg.
Vi har lediga platser för omgående start.

Språk: Vi behärskar engelska, serbokroatiska och teckenspråk.

Övriga upplysningar: Omedelbar placering möjlig. Vi är även LOV godkända av Stockholm, Solna, Sollentuna, Järfälla och Täby kommun. Vi erbjuder även Boendestöd i följande kommuner:Solna, Sollentuna och Järfälla.

"Funkisgruppen daglig verksamhet i Solna" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO