LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Främja Enspännargatan 10

Tfn: 0725046850

Besöksadress: Enspännargatan 10, Hässelby
Postadress: Enspännargatan 10, 16557 Hässelby
Föreståndare: Fredrik Johansson, 0725046850
Placeringsansv: Fredrik Johansson, 0725046850
Platsantal: 12
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


"Främja Enspännargatan 10" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Personkrets
LSS1
LSS2
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Arbetsrelaterad rehabilitering
Socialterapi