LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Fuga

Besöksadress: Linnés väg 61A, Sollentuna
Postadress: 191 35 Sollentuna
Föreståndare: Yasmin Khodr, 010-456 46 84
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 46
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Män och kvinnor 19-65 år

Övriga upplysningar: Verksamheten grundar sig i de tre begreppen självständighet, arbetsinnehåll och individuellt anpassade stödinsatser vilka tillsammans skapar förutsättningar för meningsfull sysselsättning inom ramen för daglig verksamhet.
Det pedagogiska förhållningssättet hos Fuga utgår från grundprinciperna inom TEACCH, med tydliggörande pedagogik som verktyg i stöd och anpassning. Fokus ligger på individens styrkor, intressen och behov. Vi vill ta till vara och stärka de förmågor som finns och stötta när förmågan sviktar.
Inom Fuga arbetar vi också med alternativ kommunikation i form av text, bilder och tecken som ett komplement för de personer som av olika anledningar har en bristande kommunikativ förmåga.
Inom Fuga tror vi på ett livslångt lärande och vi vill skapa en verksamhet där varje individ ges möjlighet att lyckas och förutsättningar att växa.

"Fuga" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO