LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Främja Kungsgatan Daglig Verksamhet

Tfn: 073-8091836

Besöksadress: Kungsgatan 66, Uppsala
Postadress: Kungsgatan 66, 753 41 Uppsala
Föreståndare: Daniel Nikula, 0769457000
Placeringsansv: Maria Wendel, 073-8091836
Platsantal: 15
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vi vänder oss till dig med neuropsykiatrisk funktionsskillnad eller lindrig utvecklingsstörning, samt förvärvad hjärnskada.

Geografi: Centrala Uppsala med närhet till tåg och buss.

Huvudman: Främja AB

Org nr: 556840-8172

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vid intresse fyll i en intresseanmälan via hemsidan eller kontakta Maria Wendel för mer information!

Om intresse kvarstår och plats finns så planerar vi tillsammans hur en uppstart kan se ut.

Språk: Engelska

"Främja Kungsgatan Daglig Verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Arbetsrelaterad rehabilitering
Socialterapi