LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

B&L Produktion

Tfn: 054-540 50 00
Fax: 054-183 486

Besöksadress: Nattvindsgatan 1, KARLSTAD
Postadress: 652 21 KARLSTAD
Föreståndare: Wanja Asplund
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Verksamhetsinriktning: Vår verksamhet har två huvudinriktningar. I den ena delen ingår att tvätta och städa bilar. I dessa uppgifter ingår också kundmottatning. Den andra delen av vår verksamhet är inriktad på paketerings-, sorterings- och monteringsarbete.

Huvudman: Karlstads Kommun

"B&L Produktion" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO