LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Björkmyren

Tfn: 054-540 50 00
Fax: 054-183 486

Besöksadress: KARLSTAD
Postadress: 655 92 KARLSTAD
Föreståndare: Wanja Asplund
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Verksamhetsinriktning: Verksamheten bygger på struktur och tydliggörande pedagogik utifrån var och ens behov och färdigheter. Några av oss har nedsatt hörsel och använder teckenspråk.
Vi har vår dagliga verksamhet i ett torp några km utanför Karlstad.

Huvudman: Karlstads Kommun

"Björkmyren" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO