LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Externa platser

Tfn: 054-540 50 00
Fax: 054-183 486

Besöksadress: Åttkantsgatan 8, Karlstad
Postadress: 651 84 Karlstad
Föreståndare: Wanja Asplund
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Verksamhetsinriktning: Daglig verksamhetsplatser på företag och organisationer ute i samhället där handledning ges av en på företaget/organisationen anställd person.

Huvudman: Karlstads Kommun

Org nr: 212000-1850

"Externa platser" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO