Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Skellefteå kommun Daglig verksamhet Backen

Tfn: 0910-73 50 00

Besöksadress: Lyckogränd 137, SKELLEFTEÅ
Postadress: Lyckogränd 137, 931 50 SKELLEFTEÅ
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: De brukare som kommer till oss är vuxna med förvärvade hjärnskador.

Verksamhetsinriktning: Backens aktivitetshus ligger på Morö Backe och här arbetar två arbetsterapeuter och en aktivitetsledare. En del brukare har även sina personliga assistenter med sig. Vi på Backens aktivitetshus arbetar med aktiviteter anpassade efter brukarens förmåga och önskemål. De utförs både individuellt och i grupp.

Huvudman: Skellefteå kommun, Socialkontoret

Org nr: 212000-2643

"Skellefteå kommun Daglig verksamhet Backen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Hjärnskada
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS2
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO