LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Balders

Tfn: 060-198 976

Besöksadress: Institutsvägen 2A, SUNDSVALL
Postadress: 856 44 SUNDSVALL
Föreståndare: Peter Wedin
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Baldens aktivitetscenter innehåller 5 grupper. En del personer som vistas där har LASS beslut. Flertalet har rätt att ha med sin assistent på den dagliga verksamheten.

Huvudman: Sundsvalls Kommun

"Balders" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO