LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sundsvalls Kommun Administrativa Enheten

Tfn: 060-191 000

Besöksadress: Grönborg 7, Sundsvall
Postadress: 852 30 Sundsvall
Föreståndare: Annica Ellring
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Verksamhetsinriktning: Administrativ verksamhet. De gör en tidning, kopierar, gör visitkort och fotografering.

Huvudman: Sundsvalls Kommun

"Sundsvalls Kommun Administrativa Enheten" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO