LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sundsvalls Kommun Allègårdens Café

Tfn: 060-157 930

Besöksadress: Bergsgatan 43, SUNDSVALL
Postadress: 852 36 SUNDSVALL
Föreståndare: Annika Ellring
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Verksamhetsinriktning: Caféverksamhet som ligger i samma hus som ett äldreboende.
Service till äldreboendet i form av tidningsinsamlig och hjälp i tvättstugan.

Huvudman: Sundsvalls Kommun

"Sundsvalls Kommun Allègårdens Café" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO