LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

LSS Omsorgen Daglig verksamhet Mälartorget

Tfn: 070-5450112

Besöksadress: Mälartorget 2E, Köping
Postadress: Stigbergsliden5, 414 63 Göteborg, Köping
Föreståndare: Fredrik Sevä, 072-307 16 54
Placeringsansv: Jan Persson, 070-5450112
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Personer över 18 år som tillhör personkrets enligt 1 § 1 och 2 LSS med lindrig till måttlig utvecklingsstörning i kombination med eller misstanke om neuropsykiatrisk diagnos samt personer med förvärvad skada i vuxen ålder som har beteendeproblem.
Med beteendeproblem avses aggressivitet, våld, självmordsförsök samt självskadande problematik.

Verksamhetsinriktning: Vår koncern arbetar med personer som räknas till personkrets 1 & 2 LSS § 1. De personer vi riktar oss till har i huvudsak Aspergers syndrom, autism eller autismliknande tillstånd och /eller låg begåvning. Det kan vidare röra sig om neuropsykiatriska funktionshinder eventuellt i kombination med lindrig, måttlig retardation.

Vår verksamhet utgår från den enskilde och det uppdrag som finns. Verksamheten är strukturerad och innehåller individanpassade planer samt veckoscheman som stöd i vardagen.
Veckoschemat grundar sig i en genomförandeplan. Denna är formulerad utifrån gällande uppdrag samt den enskildes önskemål och förmågor. Den innehåller det den enskilde föresatt sig utföra.

Huvudman: LSS Omsorgen Sverige AB

Org nr: 556611-0440

Upptagningsområde: Hela landet i mån av plats.

"LSS Omsorgen Daglig verksamhet Mälartorget" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Hjärnskada
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
LSS2
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO