Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Norbergs kommun Björnligan

Tfn: 0223-290 00
Fax: 0223-213 96

Besöksadress: Esbjörnsvägen 13, NORBERG
Postadress: 738 32 NORBERG
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Inriktning mot lindrig utvecklingsstörning.

Verksamhetsinriktning: Vaktmästeri och praktikplatser inom den privata sektorn.

Huvudman: Norbergs Kommun

"Norbergs kommun Björnligan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO