LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Sankt Olofsgatans dagliga verksamhet

Tfn: 0703-46 15 50

Besöksadress: Storgatan 16 c, Falköping
Postadress: 521 31 Falköping
Föreståndare: Ida Jönsson, 0703-46 15 50
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vuxna personer från 18 år med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt 1 § punkten 1 LSS.

Verksamhetsinriktning: Vi är ett företag som bedriver gruppbostad och daglig verksamhet för personer tillhörande LSS personkrets 1 som av någon anledning inte får sina behov av bostad och /eller daglig verksamhet tillgodosedda inom hemkommunen. Den dagliga verksamheten är grundbemannad, men vid behov följer personal från bostaden med. I lokalen finns individuella arbetsplatser. Den dagliga verksamheten, liksom all annan verksamhet, planeras och genomförs individuellt. Verksamheten erbjuder hantverk, medie- och datarelaterade aktiviteter samt fysisk aktivitet.

Huvudman: Omsorg i Falköping

Org nr: 556844-5554

"Sankt Olofsgatans dagliga verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autismliknande tillstånd
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO