LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Karriär-Kraft

Tfn: 031-707 82 81

Besöksadress: Björcksgatan 34 / Munkebäckstorget 2 / Munkebäckstorget 3, GÖTEBORG
Postadress: Björksgatan 34, 416 52 GÖTEBORG
Föreståndare: Verksamhetsansvarig Ellen Källvik
Platsantal: 3
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vuxna

Verksamhetsinriktning: Karriär-Kraft är sociala företag som vägleder människor med att utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar. Vår målsättning är att stötta människor med funktionsnedsättning att hitta inre redskap som behövs för att nå sina personliga mål. Vi gör det genom att erbjuda utbildning, arbetsträning och arbetsplatser enligt LSS. Vi vill också påverka samhället i positiv riktining genom att förändra värderingar, attityder och förutsättningar kring funktionsnedsättningar.

-Hjälp och stöd med att formulera dina mål i livet
-Handledning i ditt arbete mot att nå dina personliga mål
-Arbete i form av utflyttad daglig verksamhet enligt LSS
-Stöd och hjälp i beroende problematik

Huvudman: Karriärkraft Verksamhetskooperativ ek för

Org nr: 769621-4852

Upptagningsområde: Göteborgskommun och kranskommuner

Språk: Teckenspråk

"Karriär-Kraft" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3