LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Camphill Häggatorp Daglig verksamhet

Tfn: 0512-40320
Fax: 0512-40320

Besöksadress: Häggatorp 1, VEDUM
Postadress: SE-530 10 VEDUM
Föreståndare: Christoffer Wärnlöf
Platsantal: 9
Lagrum: LSS 9:10, Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder


Målgrupp: Vuxna, Äldre

Verksamhetsinriktning: Daglig verksamhet enligt LSS för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Huvudman: Camphill Medarbetarkretsen

Org nr: 887501-5334

"Camphill Häggatorp Daglig verksamhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO