LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Foveo AB

Tfn: 0723-224297

Postadress: Box 597, 581 07 Linköping

Målgrupp: 1 personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2 personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter en hjärnskada i vuxen ålder

3 personer med andra fysiska eller ...

Lagrum: LSS 9: 2p.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ALS
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
CP
MS
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Äldre