LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Sydassistans AB

Tfn: 040-16 05 00
Fax: 040-15 48 00

Besöksadress: Limhamnsvägen 128, LIMHAMN
Postadress: 216 12 LIMHAMN
Föreståndare: VD Anders Persson, 040-167654
Antal assistansanvändare: 52
Antal assistenter: 300
Lagrum: LSS 9:2, Personlig assistans


Målgrupp: Från att i mitten av 90-talet främst ha hanterat assistansuppdrag för utvecklingsstörda avgränsar vi oss sedan en längre tid tillbaka inte till någon specifik målgrupp. För vår del sätter vi gränsen vid om vi ser någon anledning till att inte kunna utföra assistansuppdraget med god kvalitet.

Verksamhetsinriktning: Vi erbjuder service och hjälp i form av personlig assistans som ger våra uppdragsgivare en god livskvalitet. En av våra viktigaste uppgifter är därför att, utifrån de behov som våra uppdragsgivare har, rekrytera, anställa och utbilda personal. I vårt arbetssätt kan bland mycket annat nämnas att varje assistansuppdrag har en personlig uppdragsansvarig. Den uppdragsansvarige ansvarar för helheten i uppdraget samt agerar arbetsledare åt assistenterna som rekryteras för det specifika uppdraget.

Huvudman: Sydassistans AB

Org nr: 556476-1137

Upptagningsområde: I huvudsak Skåne, men även övriga delar av landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakta oss för en inledande kontakt där vi bestämmer hur vi tillsammans går vidare i processen.

"Sydassistans AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Assistansinsatser
Personlig assistans
Utbildning
Diagnosgrupp
ALS
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
CP
Dubbeldiagnos
Hjärnskada
Huntingtons sjukdom
MS
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Parkinsons sjukdom
Psykiskt funktionshinder
Ryggmärgsskador
Stroke
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 2p. - Personlig assistans
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO